Dr.Öğr.Üyesi
Ünal UYSAL
Birim
Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
İletişim
264 295 5849